Organisatie de Stutters

Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de leiding van de speltak van uw kind. Een overzicht van de mail adressen is te vinden bij de contact gegevens.

Bestuur en groepsraad
Onze scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiƫn. Voor vragen aan het bestuur kunt u mailen naar bestuur@stutters.nl. Zijn er dringende vragen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers, en het bestuur. De groepsraad vergadert een keer per maand en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf.

Groepsbegeleider
De groepsbegeleider is er voor vragen van algemene aard, problemen, suggesties en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan wat u niet goed met de leiding of teamleider kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met de groepsbegeleider. Dit kan via groepsbegeleider@stutters.nl.