Installeren
Nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd; ze horen er na deze ceremonie echt bij. Ouders, zijn welkom om deze ceremonie mee te vieren. Het is dan ook leuk om een cadeautje te geven aan uw kind, u kunt hierbij denken aan een speciale scoutinggids waarmee uw kind ook buiten scouting aan de slag kan. Voor de bevers is er de bevergids, voor de welpen de junglegids en het verhalenboek jungle-avonturen van Shanti & Mowgli en voor de scouts is er de scoutsgids. Ook de explorers en de stam hebben hun eigen gids, respectievelijk de explorergids en de roverscoutsgids.

Meestal worden er meerdere kinderen tegelijkertijd geïnstalleerd. Van tevoren oefenen we het installeren met elkaar. Tijdens het installeren komt elk kind naar voren en geeft de linkerhand aan de leidinggevende. Met de rechterhand maakt het kind de scoutinggroet en spreekt het de scoutingbelofte uit. Het nieuwe lid krijgt het installatieteken, het speltakteken, het naambandje van de groep en ten slotte mag de das om.

Overvliegen
Als een kind oud genoeg is, op 1 oktober de overvlieg leeftijd bereikt heeft, dan gaat hij/zij naar de volgende speltak.Binnen scouting heet dit ‘overvliegen’. De leiding van de twee speltakken overlegt hier samen over en bespreekt dit ook met de ouders. Natuurlijk zorgen we voor een soepele overgang, daarom wordt er meestal in groepjes overgevlogen.

Badges en insignes
Badges en insignes laten zien wat de kinderen allemaal al hebben gedaan of hebben geleerd. Als een kind een bepaalde vaardigheid heeft opgedaan, krijgt het een badge of insigne. Deze badge of dit insigne mag op de scoutfit blouse geplaatst worden.

Bij de bevers wordt er gewerkt met badges. Dit is een leuke manier om de bevers te belonen voor hun inzet. Door de beverbadges werken de bevers spelenderwijs aan hun ontwikkeling. Ouders en leiding kunnen zo precies zien wat de kinderen gedaan en geleerd hebben.

De welpen werken met insignes. Door het behalen van een insigne kan een welp laten zien dat hij nieuwe dingen heeft geleerd; bijvoorbeeld verband aanleggen, vuur maken of knopen. De oudste welpen kunnen aparte insignes verdienen om zich zo voor te bereiden op de overgang naar de scouts.

De insignes die scouts kunnen behalen zijn verdeeld in de basisfase, verdiepingsfase en specialisatiefase. De activiteiten die de scouts moeten doen om deze insignes te verdienen worden per fase steeds moeilijker. Een echte uitdaging dus!

Ook explorers kunnen insignes halen; acht in totaal. Zij moeten daarvoor een project doen dat kritisch beoordeeld wordt door een beoordelaar. Ook kunnen zij voor ieder jaar een jaarbadge verdienen.

Uiteraard kan er ook een herinnerings-insigne aan een kamp, evenement of land gekregen of gekocht worden.