Scoutingspel en visie
Scouting is veel meer dan activiteiten in het bos of het park. Er zit een visie achter! De spelvisie SCOUTS geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.

Deskundigheid
Naast plezier zijn deskundigheid en veiligheid belangrijke elementen. De leidinggevenden en bestuursleden van een Scoutinggroep worden daarom ook regelmatig getraind.

Veiligheid voor alles
Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo vragen wij van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we ernaar dat er binnen ieder leidingteam in ieder geval één iemand met een EHBO-diploma is.